Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області

Загальна інформація

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області створений у відповідності до вимог Закону України від 19.10.2000р. N 2063-ІІІ "Про державну підтримку малого підприємництва" та згідно розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 29 червня 2000р. N 374. Його засновниками стали Український фонд підтримки підприємництва, Чернігівська обласна державна адміністрація та Чернігівська обласна рада.

Головною метою діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області є:

- реалізація на регіональному рівні державної політики з питань розвитку та фінансової підтримки підприємництва, ефективне використання його можливостей в соціально-економічному розвитку регіону;

- розробка та втілення регіональних програм зменшення соціальної напруженості за рахунок створення додаткових робочих місць, шляхом залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення;

- формування розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва для забезпечення ефективної підприємницької діяльності у регіоні;

- реалізація обласних науково-освітніх програм з розвитку підприємництва.

Діяльність Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області спрямована на:

- виконання державних та регіональних програм, створення фінансово-економічних та організаційно-правових умов розвитку малого підприємництва в регіоні;

- підтримку вітчизняного товаровиробника та збільшення випуску конкурентоспроможних товарів на ринку України;

- сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку підприємництва в регіоні;

- вирішення соціальних проблем зайнятості населення, створення нових і збереження існуючих робочих місць.