Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області

Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва по Чернігівській області.

Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва по Чернігівській області.
Фінансово-кредитна підтримка надається на конкурсних засадах суб’єктам малого підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Фонду у формі фінансового кредиту через уповноважені банки строком до 5-и років під 16% річних в національній валюті, за умов надання застави (поруки) та прийняття уповноваженим банком рішення про кредитування. 
Для участі в конкурсі допускаються:
- фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності;
- юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми власності, які залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік віднесені, згідно чинного законодавства, до малих підприємств.

Базові критерії відповідності інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва для фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів: 
- належність до суб’єктів малого підприємництва;
- частка власності нерезидентів України не більше 25 %;
- територіальна належність до Чернігівської області;
- прибуткова діяльність підприємства;
- позитивна кредитна історія;
- напрямки фінансування, визначені у відповідності до Обласної програми розвитку малого та середнього підприємництва;
- термін діяльності підприємства: діючи, та ті, що започатковують свою справу;
- сума фінансування до 1000,0 тис. грн., за погодженням Наглядової ради Фонду – понад 1000,0 тис.грн;
- термін фінансування до 5 років;
- пільговий період до 6-ти місяців;
- забезпечення кредиту (застава майна, банківська гарантія, договір поруки або страхування фінансового ризику);
- власний внесок у проект не менше 25 %;
- окупність проекту;
- створення додаткових робочих місць;
- потенційне зростання надходжень платежів до бюджету;
- соціальна спрямованість інвестиційного проекту.