Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області

Для підприємців

   Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів у відповідності до Положення про порядок фінансування проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів через «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», затвердженого розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 16 липня 2010 року №217 зі змінами і доповненнями.

  Надається на конкурсних засадах суб’єктам МСП, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Фонду у формі фінансового кредиту через уповноважені банки строком до 5-ти років під 10% річних в національній валюті, за умов надання застави (поруки) та прийняття уповноваженим банком рішення про кредитування. 

  У конкурсі мають право брати участь юридичні та фізичні особи зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, які залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік віднесені, згідно чинного законодавства, до малих і середніх підприємств.

Пріоритетні напрямки розвитку підприємництва в області: 

- сільське, лісове та рибне господарство;

- промисловість, в т.ч. :

-  машинобудування, виробництво машин та устаткування;

-  легка промисловість;

-   харчова промисловість;

-  деревообробна промисловість;

- виробництво електричного, електронної та оптичної продукції, приладобудування (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій тощо);

-  виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

-  запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

 - виробництво будівельних матеріалів;

- будівництво;

- інформація та телекомунікації;

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

- тимчасове розміщення й організація харчування;

- туристична сфера;

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

- надання платних послуг населенню, зокрема, транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо.