Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області

Для підприємців

   Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів у відповідності до Положення про порядок фінансування проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів через «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», затвердженого розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 16 липня 2010 року №217 зі змінами і доповненнями.

  Надається на конкурсних засадах суб’єктам малого і середнього підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Фонду у формі фінансового кредиту через уповноважені банки строком до 5-ти років під 16% річних в національній валюті, за умов надання застави (поруки) та прийняття уповноваженим банком рішення про кредитування. 

  У конкурсі мають право брати участь юридичні та фізичні особи зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, які залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік віднесені, згідно чинного законодавства, до малих і середніх підприємств.

 

Пріоритетні напрямки розвитку підприємництва в області: 

- сільське, лісове та рибне господарство;
- машинобудування, виробництво машин та устаткування;
- легка промисловість;
- деревообробна промисловість та виробництво будівельних матеріалів;
- будівництво та ремонтно-будівельні роботи;
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування та інформаційних технологій;
- виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;
- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;
- туристична та рекреаційна сфери;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;
- громадське харчування;
- надання платних послуг населенню, в тому числі транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-        консультаційних тощо;
- виробництво продуктів харчування;
- охорона здоров’я та соціальна сфера.